I KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA ONLINE

I KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA ONLINE

NAUKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – ŚCIEŻKI WSPÓŁDZIAŁANIA, INNOWACJE DLA REGIONU LUBUSKIEGO

 

TERMIN: 23.03.2021 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu organizowanym w ramach Cyklu Kongresów: „Nauka bliżej biznesu”

Celem wydarzenia, którego organizatorem jest Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest zarówno prezentacja wyników badań naukowych i analiz z zakresu nauk oraz branż inżynieryjno-technicznych, medycznych, przyrodniczych, rolniczych i społecznych, jak również zaprezentowanie lub określenie możliwości ich wdrożenia w ramach przedsiębiorstw regionu lubuskiego, a także określenie zapotrzebowania rynku lokalnego na badania oraz innowacje. Dlatego też do uczestnictwa w konferencji zapraszamy naukowców, praktyków, przedsiębiorców, przedstawicieli władz lokalnych oraz wszelkie inne osoby zainteresowane proponowaną przez nas problematyką.
Wydarzenie składać się będzie z trzech realizowanych w trybie zdalnym części:

1. Obrady plenarne

W tej części wygłoszone zostaną referaty, w których przedstawiciele nauki oraz praktycy branż technologicznych będą mogli przedstawić wyniki swych badań oraz kierunki prowadzonych przedsięwzięć czy wdrażanych innowacji.

2. Warsztaty tematyczne

Stanowić one będą płaszczyznę wymiany myśli, propozycji oraz rozwiązań, jakie można zrealizować dla rozwoju regionu. Do udziału zapraszamy przedsiębiorców i przedstawicieli nauki, którzy w ich ramach będą mieli szansę wymienić wiedzę, a także doświadczenia na temat wdrażania konkretnych projektów i innowacji.

3. Targi wystawiennicze

Jak pozostałe elementy, odbędą się one online. Jest to część, w której przedsiębiorstwa będą miały szansę przedstawić swoje oferty czy prototypy, a przedstawiciele nauki – zaprezentować swoje osiągnięcia. Każda z zainteresowanych firm i osób będzie mogła przygotować krótki film, prezentację lub poster swojej oferty, które zamieszczone zostaną na stronie internetowej wydarzenia.

TEMATY WARSZTATÓW:

Warsztat 1.

W jaki sposób ulepszyć rozwiązania z zakresu energetyki odnawialnej w regionie?

 

Warsztat 2.

W jaki sposób ulepszyć rozwiązania w zakresie ochrony środowiska?

 

Warsztat 3.

Elektronika, elektrotechnika i informatyka w nauce i biznesie – w jaki sposób odpowiedzieć na swoje wzajemne potrzeby?

 

Warsztat 4.

Zdrowie i medycyna. Jakie innowacje i rozwiązania są potrzebne?

 

Warsztat 5.

Nowe wyzwania dla przyrody, nowe potrzeby dla rolnictwa. W jaki sposób rozwiązać rodzące się problemy?

 

Warsztat 6.

Lokalna społeczność w dobie zmian. W jaki sposób odpowiedzieć na jej potrzeby?