Serce do pracy. Dyplom uznania dla PNT UZ

W ramach uczestnictwa Parku Naukowo – Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w ogólnopolskiej kampanii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy „Serce do pracy”, na rzecz zapobiegania chorobom układu krążenia, przekazane zostały naszym pracownikom specjalistyczne materiały informacyjne oraz materiały szkoleniowe, obejmujące swoim zakresem tematykę profilaktyki oraz praktycznych wskazówek dotyczących minimalizowania ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia.

Ponadto we wrześniu 2023 roku zorganizowane zostało szkolenie, dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem stanów nagłych związanych z układem krążenia.

Uczestnikami szkolenia byli wszyscy pracownicy PNT UZ, aktywnie uczestniczący w przedsięwzięciu.
Koordynatorem akcji oraz prowadzącym szkolenie dla Parku Naukowo – Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego był Paweł Kaźmierczak, zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. szkoleń
i wdrożeń.
Oczekujemy na rozpoczęcie tegorocznej kampanii organizowanej przez CIOP PIB, w którą zamierzamy się zaangażować i aktywnie uczestniczyć.