Pomoc de minimis

Pomoc de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Oferujemy pomoc de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw jest możliwa dzięki współfinansowaniu kosztów ze środków publicznych w formie pomocy de minimis. W ten sposób korzystanie z zasobów Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o. o. jest korzystniejsze cenowo, a przez to bardziej dostępne również dla sektora MŚP. Należy przy tym jednak pamiętać, że wartość pomocy sumuje się z pomocą otrzymaną z innych źródeł i w ciągu 3 lat łączna kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 000 euro, a w przypadku Przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego limit ten wynosi 100 000 euro.

Z pomocy de minimis można skorzystać w zakresie:
– badań naukowych i prac rozwojowych,
– badań i analiz technicznych,
– doradztwa technicznego,
– wynajmu i dzierżawy maszyn lub urządzeń,
– wynajmu pomieszczeń laboratoryjno – biurowych, laboratoryjnych, magazynowych, sal konferencyjnych, sal szkoleniowych,
– organizacji targów, wystaw, konferencji, seminariów i szkoleń.

Wartość pomocy udzielonej przez Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o. o. stanowi różnicę między odpłatnością za korzystanie z usług na warunkach rynkowych a odpłatnością faktycznie poniesioną przez Przedsiębiorcę.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o. o. oraz do podjęcia z nami współpracy.

Czekamy właśnie na Ciebie!!