Centrum Wdrożeń Ergonomicznych (CWE)

Centrum Wdrożeń Ergonomicznych (CWE) w strukturze Parku Naukowo – Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Charakterystyka przedsięwzięcia

Centrum Wdrożeń Ergonomicznych podejmuje działania zmierzające do wprowadzania w przemyśle praktycznych rozwiązań z zakresu ergonomii. Celem nadrzędnym jest optymalizacja procesów produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania czynników środowiskowych na pracowników. Badania i wdrożenia ukierunkowane są m.in. na kształtowanie struktury przestrzennej stanowisk pracy, uwzględniające właściwości psychofizyczne operatorów maszyn i urządzeń. Rozwiązania dla przemysłu determinowane są wpływem na jakość pracy i minimalizowaniem niekorzystnych skutków obciążenia pracą. Istotą utworzenia CWE jest poszerzenie oferty Parku Naukowo – Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, odpowiadające na zapotrzebowanie ze strony zarówno pracodawców, jak i pracowników. W ramach oferowanych usług proponujemy przede wszystkim szeroki zakres szkoleń ukierunkowanych na pracowników z terenu województwa lubuskiego. Park Naukowo–Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego wyodrębnił pomieszczenia w ramach Centrum Logistycznego PNT UZ. Poza tym CWE dysponuje aulą wykładową i salą szkoleniową, umożliwiającą prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów.

 

Oferta CWE

W ramach oferowanych usług przede wszystkim szeroki zakres szkoleń ukierunkowanych na pracowników różnych branż:

 1. Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych.
 2. Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nauczycieli.
 3. Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników placówek służby zdrowia.
 4. Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 5. Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych.
 6. Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 7. Szkolenie w zakresie metodologii prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
 8. Czynniki uciążliwe na stanowiskach pracy. Identyfikacja, analiza i ocena.
 9. Czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy. Identyfikacja, analiza i ocena.
 10. Zagrożenie hałasem na stanowisku pracy.
 11. Oświetlenie stanowiska pracy. Wymagania w zakresie zapewnienia prawidłowych parametrów oświetlenia.
 12. Obciążenie układu mięśniowo – szkieletowego podczas wykonywania prac. Ocena i wdrożenie działań minimalizujących te zagrożenie.
 13. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.
 14. Szkolenie dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.
 15. Szkolenie dla osób wyznaczonych do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.
 16. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o PN-EN ISO 45001.

Poza tym oferta dotycząca konkretnych usług z wykorzystaniem aparatury pomiarowej:

 1. Pomiar i ocena parametrów oświetlenia na stanowiskach prac.
 2. Pomiar i ocena natężenia oświetlenia ewakuacyjnego.
 3. Pomiar i ocena hałasu na stanowiskach pracy.
 4. Pomiar i ocena hałasu emitowanego przez maszyny i urządzenia.
 5. Pomiar i ocena parametrów mikroklimatu na stanowiskach pracy.
 6. Pomiar i ocena obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego na stanowiskach pracy.

Lokalizacja

Centrum Wdrożeń Ergonomicznych (CWE) zlokalizowane jest w Centrum Logistycznym PNT UZ Sp. z o.o. Adres: Nowy Kisielin – Syrkiewicza 6, 66-002 Zielona Góra.