Prezes PNT przewodniczącym Rady Konsultacyjnej w województwie lubuskim

Szanowni Państwo,

z ogromnym zaszczytem informujemy, iż dr inż. Roman Kielec – Prezes Parku Naukowo Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o. o. został przewodniczącym Rady Konsultacyjnej w województwie lubuskim przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rada Konsultacyjna zrzesza firmy MŚP oraz dużych przedsiębiorców z kluczowych sektorów gospodarki.

Warto dodać, iż sam Urząd Rzecznika MŚP został powołany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii jako pomoc dla sektora MŚP, w szczególności wyraża się to w możliwości występowania Rzecznika w postępowaniach administracyjnych na prawach prokuratora oraz uczestniczeniu w pracach legislacyjnych, jeśli chodzi o opiniowanie ustaw. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.

Wspólnymi celami i zadaniami Rady Konsultacyjnej oraz rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP są budowanie partnerstwa uczelni i biznesu, praca nad stworzeniem optymalnych warunków wspomagających współpracę obydwu środowisk, organizacja spotkań i dyskusji, podczas których obie strony przedstawią swoje oczekiwania i pomysły, oraz sposoby i narzędzia ich realizacji w celu osiągnięcia obopólnych korzyści.

Jakie korzyści wiążą się z tym dla przedsiębiorców z województwa lubuskiego? To przede wszystkim pomoc w rozwiązywaniu problemów naszych lokalnych firm napotkanych w urzędzie, samorządzie lub instytucji państwowej.

Ponadto, członkostwo w radzie konsultacyjnej zapewnia m.in:

 

  • Dostęp do polskiego procesu legislacyjnego;
  • Dostęp do unijnego procesu legislacyjnego;
  • Bezpośredni dostęp do decydentów politycznych;
  • Uczestnictwo w spotkaniach problemowych z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

Dlatego już od dziś serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Kontakt: www.pnt.uz.zgora.pl