Współpraca!

W dniu 16.03.2021 roku Prezes Parku Naukowo Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego dr inż. Roman Kielec podpisał list intencyjny z firmą Ekoquark Pomiary Środowiskowe, którą reprezentowała współwłaścicielka pani Agnieszka Piosik.

Strony zadeklarowały tym samym wolę współpracy w zakresie wykonywania pomiarów środowiskowych, co pozwala poszerzyć ofertę badawczą PNT UZ.