Inkubator Przedsiębiorczości

Dane kontaktowe

e-mail: sekretariat@pnt.uz.zgora.pl tel:  +48 693 223 983

Inkubator Przedsiębiorczości stanowi element merytorycznego wsparcia oferowanego przez Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego lokalnym firmom w pierwszej fazie ich działalności. Głównym założeniem działalności Inkubatora jest pomoc w dynamicznym rozwoju firm.

Oferta Inkubatora skierowana jest do początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Inkubator oferuje wynajem powierzchni biurowych i magazynowo – produkcyjnych na preferencyjnych warunkach.

O miejsce w Inkubatorze Przedsiębiorczości mogą starać się:

a)podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą bez względu na ich formę prawną,

b)przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata od momentu jej rejestracji.

O przyjęcie do Inkubatora może ubiegać się także podmiot strategiczny (działa na rynku powyżej 3 lat ale prowadzona przez ten podmiot działalność jest wysoce innowacyjna) pod warunkiem, iż prowadzona przez ten podmiot działalność będzie miała pozytywny wpływ na rozwój pozostałych Rezydentów Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.