Zarząd Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych…

Zarząd Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych przeprowadził Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbyło się 29 lutego 2024 r. Na zebraniu omówiono m.in. kwestie związane z wyborem Sekretarza Komisji Rewizyjnej V kadencji, a także zaktualizowano Statut Stowarzyszenia i plan finansowy na rok 2024.