UWAGA PATENT !!!

Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 13.11.2023r. PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWESYTETU  ZIELONOGÓRSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Otrzymał PRAWO OCHRONNE na wzór użytkowy pt.:

Panel Izolacyjny

Autorami wynalazku są:

Kamil Majewski – Kierownik Centrum Innowacji: Technologie dla Zdrowia Człowieka

Roman Kielec – Prezes PNT

 

Basic RGB