Goście Akademii Letniej w PNT

W dniu 26 sierpnia gościliśmy w Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii uczestników projektu pn. Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie SNB. W ramach Akademia Letniej studenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ  mieli możliwość zapoznania się z ofertą badawczą PNT UZ. Szczególne zainteresowanie wzbudziły Laboratorium Izolacyjności Akustycznej oraz Laboratorium Akustyki i Elektroakustyki, gdzie zaprezentowano praktyczne wykorzystanie potencjału badawczego Parku Naukowo Technologicznego UZ.