AJP i PNT w stałej współpracy.

Akademia im. Jakuba z Paradyża z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z.o.o. w dniu 17 lipca 2020 roku, podpisały Porozumienie o współpracy.

Celem porozumienia jest wykorzystanie potencjału i pozycji oraz doświadczeń i dorobku Parku i AJP dla dalszych działań służących dobru obu Stron.

Aby osiągnąć zamierzone cele Park i AJP deklarują współpracę w następujących obszarach, w ramach możliwości finansowych Stron:

  • promowania wymiany instytucjonalnej, polegającej na zapraszaniu pracowników drugiej Strony w celu uczestniczenia w różnorodnych formach szkoleń lub badań, oraz rozwoju zawodowym;
  • odbierania gości drugiej Strony na ograniczony czasowo okres prowadzenia szkoleń lub badań;
  • organizowania sympozjów, konferencji, krótkich kursów, warsztatów szkoleniowych, kursów specjalistycznych oraz spotkań o tematyce badawcze związanej z obszarem działalności obu Stron;
  • prowadzenia wspólnych programów badawczych;
  • konsultowania obszarów współpracy oraz tematów prac badawczych;
  • wymieniania informacji, materiałów, publikacji naukowych w dziedzinach pozostających w sferze zainteresowania obu Stron, w tym informacji dotyczących szkoleń i badań prowadzonych w Parku i AJP.