Nasi Partnerzy – Perceptus, czyli sukces oparty na bezpieczeństwie