Wizyta doktorantów Europejskiej Szkoły Doktorskiej w PNT

 

Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego gościł 30.08.2021 roku doktorantów Europejskiej Szkoły Doktorskiej, w której jednym z partnerów jest Uniwersytet Zielonogórski. Wizyta realizowana została w ramach projektu  finansowanego ze środków UE, w którym z ramienia Uczelni uczestniczy Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki UZ pod kierownictwem dr hab. Roberta Smoleńskiego, prof. UZ. Prawie 20 doktorantów m.in. z Indonezji, Malezji, Włoch, Brazylii, Egiptu czy Meksyku i RPA zapoznało się z możliwościami badań na terenie PNT UZ, m.in. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, Laboratorium Izolacyjności Akustycznej oraz Laboratorium Akustyki i Elektroakustyki działających w ramach Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii. W Centrum Innowacji: Technologie dla Zdrowia Człowieka doktoranci mieli okazję zapoznać się z technikami spektroskopowymi oraz z mikroskopią konfokalną.