Nagroda za produkt wykorzystujący patent UZ

Wychodząc naprzeciw potrzebom zwiększenia bezpieczeństwa usług cyfrowych również naukowcy UZ przy wsparciu Parku Naukowo-Technologicznego UZ aktywnie uczestniczą w badaniach nad cyber bezpieczeństwem tworząc nowe rozwiązania.  Ich  rezultaty wdrażane są skutecznie w innowacyjnych produktach – przykładem jest opatentowany system szyfrowania (patent nr 218339 „System szyfratora z kluczem jednorazowym”).  Na bazie tego patentu, którego właścicielem jest Park Naukowo-Technologiczny UZ powstało rozwiązanie bezwzględnie bezpiecznego procesora CryptOne współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR). Projekty są nadzorowane i wspierane przez Park Naukowo-Technologiczny i wdrażane w firmach komercyjnych poprzez np. Bony na Innowacje.

We wrześniu 2019 r. na konferencji branżowej poświęconej modułom wirtualnym (IP Core) w Szanghaju, procesor CryptOne otrzymał prestiżową nagrodę, która stanowi potwierdzenie aktualności rozwiązań w skali światowej.

Autoryzacja i kontrola dostępu wymaga stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa co znajduje odzwierciedlenie m.in. w prawie europejskim i światowym. Przykładem jest dyrektywa PSD2 mająca na celu wymuszenie stosowania zaawansowanych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo dostępu do naszych danych i usług. Takie rozwiązanie tworzy barierę zabezpieczającą nawet w codziennym życiu gdzie nawet zakupy w sklepach internetowych czy dostęp do bankowości elektronicznej będą bezpieczniejsze.

certyfikat

krypto