Aktywni w pracy

Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego podejmuje działania
mające na celu utrzymanie na wysokim poziomie warunków pracy naszego zespołu.
Miło nam poinformować, że aktywnie włączyliśmy się w organizowaną przez
Centralny Instytut Ochrony Pracy kampanię społeczną „Aktywni w pracy”.
Celami kampanii nakreślonymi przez organizatora i wdrażanymi w PNT UZ są m.in.:
– promowanie zdrowia w miejscu pracy,
– promowanie programów umożliwiających pracownikom włączanie aktywności fizycznej w codzienny lub tygodniowy plan działań w miejscu pracy,
– podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców w zakresie wpływu aktywności fizycznej na bezpieczeństwo i jakość życia w pracy,
– podnoszenie świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z wpływu aktywności fizycznej na zdrowie oraz jakość życia.

Warto dodać, że kampania jest organizowana przez CIOP w ramach V etapu programu wieloletniego
pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (2020-2022).

Podzielimy się z Wami informacjami o naszych działaniach po zakończeniu kampanii w grudniu 2020 roku.