Warsztaty SPEKTROSKOPIA RAMANOWSKA / MIKROSKOPIA KONFOKALNA

Centrum Innowacji: Technologie dla Zdrowia Człowieka Parku Naukowo-Technologicznego UZ zaprasza na warsztaty pt. „SPEKTROSKOPIA RAMANOWSKA / MIKROSKOPIA KONFOKALNA”

Podczas trzech godzin warsztatów przedstawimy zasady działania, budowę, zastosowania mikroskopu konfokalnego oraz spektrometru ramanowskiego. Pokażemy jak kalibrować, sterować mikroskopem, ustawiać obraz próbki i lasera, wykonywać widma ramanowskie oraz mapy rozkładu pierwiastka dla próbki krzemowej. Omówimy także metody preparacji próbki roślinnej oraz bakteryjnej, a także jak je wybarwić barwnikami fluorescencyjnymi, wykonać laserowe obrazowanie próbki oraz obróbki obrazu.
Warsztaty prowadzone są na urządzeniach: Spektrometr ramanowski (inVia Raman Renishaw) oraz Mikroskop badawczy LSM 710 VIS AXIO Observer Z1 z wyposażeniem (Zeiss) z punktowym laserowym systemem konfokalnym.

Informacje techniczne: Aleksandra Jędrzejewska a.jedrzejewska@pnt.uz.zgora.pl, tel. 737 453 697

Informacje organizacyjne oraz zapisy: Kamil Majewski k.majewski@pnt.uz.zgora.pl, tel. 504 825 726

 

Plakaty do pobrania:

[download id=”918″] [download id=”921″] [download id=”924″] [download id=”927″] [download id=”930″]