Slide Slide Slide Slide Slide

Slide Slide Slide
  • Infrastruktura PNT UZ sp.  z o.o. została dostosowana do szerokiego zakresu potrzeb przedsiębiorstw w sferze najnowszych technologii. Jest to szczególne miejsce na mapie Lubuskiego, które przyczynia się do podniesienia innowacyjności całego regionu.
  • Głównymi celami PNT UZ sp. z o.o. są: tworzenie warunków do wykorzystania potencjału naukowego i przemysłowego w regionie; stymulowanie rozwoju przemysłu m.in. w zakresie innowacyjności z wykorzystaniem struktury PNT UZ; wspieranie i kreowanie procesu transferu technologii, wspieranie komercjalizacji wiedzy z badań naukowych oraz wsparcie działalności MŚP poprzez szkolenia, doradztwo oraz ułatwianie dostępu do źródeł finansowania.
  • Naszym celem jest tworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu innowacji pośród lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP) oraz zwiększenie atrakcyjności woj. lubuskiego dla pozyskania inwestycji opartych na nowoczesnych technologiach.
  • Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego to przestrzeń otwarta na przedsiębiorców, naukowców, pasjonatów nowych technologii i idei.

OFERTA

Centra Badawcze Parku Naukowo-Technologicznego

Nasi rezydenci