+48 68 328 2111 sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

 

Projekt  pn. „Proinnowacyjne Centrum Wsparcia dla MŚP” (PCW), współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka i innowacja, 1.2 Działanie rozwój przedsiębiorczości,
nr umowy RPLB.01.02.00-08-0009/16-00.

Projekt zakłada budowanie systemu wspierania innowacyjnej struktury PNT UZ Sp. z o.o. mającej na celu przełamanie istniejących barier. Obejmuje świadczenie usług proinnowacyjnych dla MŚP w zakresie zarządzania innowacyjnymi projektami, transferu technologii oraz komercjalizacji produktów i usług, doradztwa technicznego i patentowego, szkoleń i specjalistycznych baz danych. Dzięki realizacji tego projektu PNT UZ Sp. z o.o. rozszerzy swoje usługi m.in. o wykonywanie audytów, o udzielanie doradztwa z zakresu zarządzania firmą, o pomoc w komercjalizacji technologii, a także o udostępnienie przedsiębiorcom proinnowacyjnej usługi na lubuskim rynku, jaką jest wycena własności intelektualnej. 

Działania, które zostaną podjęte w ramach projektu :

1. Budowanie systemów umożliwiających komercjalizację technologii dla MŚP.

2. Wskazanie procedur zarządzania własnością intelektualną dla MŚP.

3. Utworzenie Punktu  Doradczego z ww. zakresu dla MŚP.

4. Realizowanie usług szkoleniowych.

5. Wykonywanie opracowań merytorycznych dla MŚP.

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania wdrożeniem nowatorskich rozwiązań przez firmy, wzrost liczby zgłoszeń patentowych, komercjalizowanych technologii i rozwiązań innowacyjnych,  zwiększenie efektywności i skuteczności działań Parku, podniesienie kompetencji MŚP dotyczących komercjalizacji wiedzy oraz ochrony praw własności intelektualnej. 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

JSN_TPLFW_GOTO_TOP

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O. 

Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska

+48 68 328 2111

sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD. 

Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska

+48 68 328 2111

sekretariat@pnt.uz.zgora.pl