+48 68 328 2111 sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

 

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” (MKZ), współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, nr umowy BPLB.08.04.01-08-0022/16.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy w regionie, co przyczyni się do zwiększenia szans zatrudnienia absolwentów szkół i ich zawodowych perspektyw.

 

W projekcie udział weźmie 4 tys. uczniów z publicznych  i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz 122 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z 10  zielonogórskich szkół zawodowych.

 

Zadania realizowane w projekcie:

Zadanie 1. Doskonalenie nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym przedmiotem.

Zadanie 2. Praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego u pracodawców i przedsiębiorców.

Zadanie 3. Kształcenie zawodowe uczniów.

Zadanie 4. Praktyki i staże dla uczniów realizowane u pracodawców i przedsiębiorców.

Zadanie 5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Zadanie 6. Modernizacja kształcenia zawodowego.

Zadanie 7. Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Zadanie 8. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów na uczelni.

 

Liderem projektu jest Miasto Zielona Góra. Natomiast Partnerami są:

- Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o. o.
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o. o.
- Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego
- Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.

 

Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego realizować będzie:

Zadanie 1 - Doskonalenie nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym przedmiotem poprzez studia podyplomowe/kursy kwalifikacyjne/szkolenia. 

Zadanie 8 - Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów na uczelni. 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

JSN_TPLFW_GOTO_TOP

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O. 

Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska

+48 68 328 2111

sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD. 

Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska

+48 68 328 2111

sekretariat@pnt.uz.zgora.pl