+48 68 328 2111 sekretariat@pnt.uz.zgora.pl


Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. aktualnie realizuje dwa projekty.

Pierwszy z nich to projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, nr umowy BPLB.08.04.01-08-0022/16. PNT UZ Sp. z o.o. jest Partnerem w projekcie.

Drugi, to projekt pn. „Proinnowacyjne Centrum Wsparcia dla MŚP”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka i innowacja, 1.2 Działanie rozwój przedsiębiorczości, nr umowy RPLB.01.02.00-08-0009/16-00. PNT UZ Sp. z o.o. jest Beneficjentem projektu.

Szczegółowe informacje dot. realizowanych przez nas projektów w kolejnych częściach zakładki.

 


JSN_TPLFW_GOTO_TOP

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O. 

Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska

+48 68 328 2111

sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD. 

Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska

+48 68 328 2111

sekretariat@pnt.uz.zgora.pl