+48 68 328 2111 sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

Willa - Centrum Logistyczne
Willa - Centrum Logistyczne back
Willa - Centrum Logistyczne Parku

Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. rozpoczął swoją działalność 12 listopada 2014 r. W dniu 26 października 2015 roku została podpisana umowa użyczenia zawarta pomiędzy Uniwersytetem a Spółką, na mocy której Uniwersytet przeniósł prawo do użytkowania i zarządzania infrastrukturą Parku Naukowo – Technologicznego UZ na rzecz Spółki.

Jednak sam zamysł utworzenia Parku Naukowo - Technologicznego powstał w 2005 r. Władze Uniwersytetu Zielonogórskiego w porozumieniu z władzami regionu i przedstawicielami przemysłu rozpoczęły realizację projektu mającego na celu stworzenie nowoczesnej infrastruktury rozwojowo - badawczej. W 2009 roku budowa infrastruktury Parku została wpisana na Listę Projektów Kluczowych dla rozwoju Województwa Lubuskiego.

W 2014 rok zostały oddane do użytku: Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka, Centrum Technologii Informatycznych oraz Inkubator Przedsiębiorczości.

 

 Do głównych celów Parku należy:

- tworzenie warunków do wykorzystania naukowego oraz przemysłowego potencjału regionu,

- stymulowanie rozwoju przemysłu w zakresie innowacyjnych oraz zaawansowanych technologii,

- wspomaganie przedsięwzięć mających na celu zbliżenie polskiej gospodarki, a w szczególności województwa lubuskiego do rynku światowego.

 

 Do głównych zadań Parku należą:

- przybliżenie wyników badań naukowych (i ich twórców) do praktyki społecznej i gospodarczej całego regionu,

- tworzenie nowych technologii lub ulepszanie istniejących na podstawie prowadzonych prac technologicznych i prób, 

- wspieranie procesu transferu technologii i promocja szeroko rozumianej innowacyjności,

- inspirowanie powstawania oraz rozwój małych i średnich firm technologicznych.

 

 Struktura organizacyjna Parku Naukowo - Technologicznego UZ Sp. z o.o.  przedstawia się następująco:

- Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki,

- Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii,

- Centrum Innowacji - „Technologie dla Zdrowia Człowieka”,

- Centrum Technologii Informatycznych.


Dzięki stworzeniu odpowiedniej infrastruktury obejmującej zaplecze lokalowe, sprzętowe, intelektualne oraz umiejętności współpracy z przedsiębiorcami, Park Naukowo - Technologiczny UZ Sp. z o.o. prowadzi działania i kreuje lokalny system innowacji i transferu technologii, w szczególności do sektora MŚP. 

Dzięki wyżej wymienionym zaletom Park Naukowo – Technologicznego Uniwersytety Zielonogórskiego Sp. z o.o. jest w pełni funkcjonalny i pełni rolę partnera dla MŚP, co pozytywnie przekłada się na transfer wiedzy i innowacji. 

  

 

Zadanie realizowane w ramach projektu:
„Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego”
Numer projektu: RPLB.02.04.00-08-001/11
Projekt z Indykatywnego Planu Inwestycyjnego LRPO
Okres realizacji projektu: 2009 – 2015

Całkowita kwota projektu: 70 880 127,07 zł
Koszty kwalifikowalne projektu: 70 379 939,42 zł
Dofinansowanie LRPO: 59 822 948,46 zł
Źródło finansowania: LRPO na lata 2007 -2013, Priorytet II, Działania 2.4

 

 

 JSN_TPLFW_GOTO_TOP

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O. 

Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska

+48 68 328 2111

sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD. 

Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska

+48 68 328 2111

sekretariat@pnt.uz.zgora.pl