+48 68 328 2111 sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego podejmuje działania
mające na celu utrzymanie na wysokim poziomie warunków pracy naszego zespołu.
 
Miło nam poinformować, że aktywnie włączyliśmy się w organizowaną przez
Centralny Instytut Ochrony Pracy kampanię społeczną "Aktywni w pracy".
 
Celami kampanii nakreślonymi przez organizatora i wdrażanymi w PNT UZ są m.in.:
 
- promowanie zdrowia w miejscu pracy,
- promowanie programów umożliwiających pracownikom włączanie aktywności fizycznej w codzienny lub tygodniowy plan działań w miejscu pracy,
- podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców w zakresie wpływu aktywności fizycznej na bezpieczeństwo i jakość życia w pracy,
- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z wpływu aktywności fizycznej na zdrowie oraz jakość życia.
 
Warto dodać, że kampania jest organizowana przez CIOP w ramach V etapu programu wieloletniego
pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (2020-2022).

Podzielimy się z Wami informacjami o naszych działaniach po zakończeniu kampanii w grudniu 2020 roku.
 
 
 
 
JSN_TPLFW_GOTO_TOP

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O. 

Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska

+48 68 328 2111

sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD. 

Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska

+48 68 328 2111

sekretariat@pnt.uz.zgora.pl