+48 68 328 2111 sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

Dr n med. Edyta Wolny - Rokicką wraz z mgr Alicją Defort z Parku Naukowo -Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. (PNT UZ) zakończyły serię badań, które po ich opublikowaniu w niedalekiej przyszłości mogą znacząco przysłużyć się szybszemu wykrywaniu zagrożeń nowotworowych. Realizowany projekt nosił tytuł:  " Analiza ekspresji p-selektyny na płytkach krwi pacjentów chorych na raka płuca z wykorzystaniem spektrometru Ramana”. Badania zostały wykonane za zgodą komisji bioetycznej i zostało zarejestrowane jako prospektywne badanie kliniczne-ClinicalTrials.gov ID: NCT02758678. Prace rozpoczęto w listopadzie 2015r.

 

Przedsięwzięcie opierało się na badaniu próbek krwi od pacjentów z nowotworem raka płuca oraz od zdrowych wolontariuszy. Za pomocą spektroskopu ramanowskiego – jednego z unikalnych urządzeń posiadanych przez Park przebadano kilkadziesiąt próbek pobranych od pacjentów przed i po zabiegu operacyjnym, przed i po radykalnym leczeniu promieniami oraz od pacjentów z rozsianą choroba nowotworową.  

 

W testach wykorzystano zaplecze badawcze Centrum Innowacji: Technologie dla Zdrowia Człowieka – jednego z czterech centrów PNT UZ. Na podstawie tzw. „widm ramanowskich” określany jest czynnik predykcyjny (p-selektyna), który świadczy o obecności guza. Z otrzymanych widm określa się zmienność intensywności pasm dzięki czemu różnicują dane z próbek krwi od chorych i zdrowych osób co w przyszłości może być użyte jako potencjalne markery w badaniach przesiewowych u pacjentów z nowotworami płuc.

 

Dr n. med. Edyta Wolny - Rokicka ukończyła Śląską Akademię Medyczną w Katowicach. Jest specjalistą II stopnia z radioterapii onkologicznej. Doświadczenie kliniczne i naukowe zdobywała w takich ośrodkach jak: Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gliwicach gdzie pracowała na stanowisku adiunkta naukowo-badawczego oraz w Mayo Clinic, Rochester, USA, gdzie odbyła staż naukowo-badawczy. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz nadzoruje i doradza w przygotowaniu właściwej struktury organizacyjnej i wyposażeniu Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp z oo.  Blisko współpracuje z zespołem PNT UZ i Centrum Onkologii-Instytut im M. Skłodowskiej -  Curie w Gliwicach. Jest autorką licznych publikacji w czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych dotyczących problematyki leczenia chorób nowotworowych.


E. Wolny – Rokicka została zaproszona do przeprowadzenia wykładu podczas lipcowej konferencji naukowej w Osace, Japonia i zaprezentowania swoich doświadczeń ze skuteczności radioterapii.

 

Początek strony

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O. 

Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska

+48 68 328 2111

sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD. 

Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska

+48 68 328 2111

sekretariat@pnt.uz.zgora.pl